Universal Children’s Month: “Isulong Kalidad ng Edukasyon Para sa Lahat ng Bata”

Ang City Hall ay napuno ng ligaya na dala ng mga bibong kabataan na nakagayak ng iba’t ibang makukulay na national costumes noong October 3, 2016. Ang Universal Children’s Month ay ginaganap tuwing Oktubre. Ngayong buwan, ang tema natin ay “Isulong Kalidad ng Edukasyon para sa lahat ng Bata”. Sa simula pa man ay TODO suporta na ang aking administrasyon sa layuning ito. Mula 2013-2016 tayo ay naglaan ng P10.5 milyon na tulong sa Balik Eskwela Program para sa 39,000 Elementary at Day Care children. Sa ating mga Day Care centers inuumpisahan ang wastong pagtuturo upang sa pagtungtong nila ng elemtarya, ng high school at ng kolehiyo, maging ganap ang kanilang kahandaang maharap ang tunay na buhay.

bob_0391 bob_0400 bob_0418 bob_0430 bob_0432 bob_0438 bob_0446 bob_0455 bob_0475 bob_0479 bob_0481