Ulat sa Bayan 2013 – 2016

At this time in my life, ipinagkaloob sa aking ng maykapal na magsilbi sa inyo. I believe this is what he wants me to do. To touch you. To embrace you. To do everything I can to help you. Ito po ang aking ginagawa sa ngayon.

Dahil dyan, lalo kong pag-iibayuhin ang pagtutok sa mga gawaing panglungsod. Mag-iisip at magsasagawa ng mga proyetktong tutugon sa ating mga pangangailangan.

Maaaring hindi ako naiintindihan ng iba kong mga kasama sa pamamahala, lalo na sa mga departamento a lagi kong sinusubaybayan sa lahat ng ating pagawaing bayan. Lagi kong idinidiin na gawin naming lahat ang dapat nang MATINO at MAHUSAY. God gave us public officials upang mapagsilbihan ang mga nangangailangan. Alam kong maraming umaasa, kaya dapat lang magtrabaho at magpatuloy na gumawa ako. Buhay pang-pamilya ko, at buhay ko ang nasa tabi. KAYO ang nasa gitna.

(Click on the arrow pointing downwards to download the whole pdf file)