The Lourdes “Baby” S. Cataquiz Story (Comics)

Ako ay lumaki at namulat sa San Pedro. Kasama ang aking mga magulang kapatid, eto ang bayan na nagmulat sa akin sa katotohanan ng buhay.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24